திங்கள், டிசம்பர் 12, 2005

புயல் சின்னம்


சொல்லாமல் வந்த புயல்மழை நாளில்
நீயும் உனது தந்தையும்
வருகையில் குடைக்கம்பி
உன் தலையில் குத்திவிட்டதற்காக
உன் தந்தையைப்பார்த்து
கெஞ்சலாய் நீ
சுழித்த முகச்சுழிப்பில்
இன்னொரு புயல்
உருவாகி மழையால்
அடித்துவிட்டு போனது
என்னை மட்டும் .

- தபூசங்கர்

காதல்வாசம்...


கூந்தலில் பூ வாசனை தெரியும்
இந்த பூவிலோ உன்
கூந்தல் வாசனையல்லவா
வீசுகிறது ? !

- தபூசங்கர்